http://bip.olszanka.pl/563/gospodarka-nieruchomosciami.htmlGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020http://bip.olszanka.pl/1670/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2020.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2020 rokhttp://bip.olszanka.pl/1664/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2020-rok.html]]>Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę/użyczenie - 2020http://bip.olszanka.pl/1649/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najemdzierzaweuzyczenie-2020.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rokhttp://bip.olszanka.pl/1523/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2019-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019http://bip.olszanka.pl/1510/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najemdzierzawe-2019.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rokhttp://bip.olszanka.pl/1475/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2019-rok.html]]>Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rokhttp://bip.olszanka.pl/1402/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2018-rok.html]]>Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rokhttp://bip.olszanka.pl/1409/przetargi-na-dzierzawe-nieruchomosci-2018-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rokhttp://bip.olszanka.pl/1401/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2018-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018http://bip.olszanka.pl/1397/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-w-trybie-bezprzetargowym-2018.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018http://bip.olszanka.pl/1372/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-2018.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017http://bip.olszanka.pl/1283/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-2017.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017http://bip.olszanka.pl/1204/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-w-trybie-bezprzetargowym-2017.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rokhttp://bip.olszanka.pl/1188/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2017-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rokhttp://bip.olszanka.pl/1185/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2017-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rokhttp://bip.olszanka.pl/1128/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-w-trybie-bezprzetargowym-2016-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rokhttp://bip.olszanka.pl/1003/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2016-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rokhttp://bip.olszanka.pl/1047/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2016-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rokhttp://bip.olszanka.pl/843/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2015-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rokhttp://bip.olszanka.pl/848/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2015-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rokhttp://bip.olszanka.pl/685/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2014-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rokhttp://bip.olszanka.pl/744/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2014-rok.htmlPrzetargi na najem lokali - 2013 rokhttp://bip.olszanka.pl/352/przetargi-na-najem-lokali-2013-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rokhttp://bip.olszanka.pl/614/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2013-rok.htmlPrzetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rokhttp://bip.olszanka.pl/611/przetargi-na-dzierzawe-nieruchomosci-2013-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rokhttp://bip.olszanka.pl/613/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-2013-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rokhttp://bip.olszanka.pl/610/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2013-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rokhttp://bip.olszanka.pl/612/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-2013-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rokhttp://bip.olszanka.pl/351/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2012-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rokhttp://bip.olszanka.pl/350/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2012-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rokhttp://bip.olszanka.pl/345/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-20102011-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rokhttp://bip.olszanka.pl/346/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-w-najem-2011-rok.htmlPrzetargi na najem lokali -2011 rokhttp://bip.olszanka.pl/347/przetargi-na-najem-lokali-2011-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rokhttp://bip.olszanka.pl/348/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2011-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rokhttp://bip.olszanka.pl/349/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2011-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rokhttp://bip.olszanka.pl/344/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2010-rok.htmlPrzetargi na najem lokali -2010 rokhttp://bip.olszanka.pl/343/przetargi-na-najem-lokali-2010-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rokhttp://bip.olszanka.pl/342/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2010-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rokhttp://bip.olszanka.pl/339/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2009-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 rokuhttp://bip.olszanka.pl/340/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-2009-roku.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.http://bip.olszanka.pl/341/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-2009-rok.htmlWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.http://bip.olszanka.pl/338/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2006-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.http://bip.olszanka.pl/337/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2006-rok.htmlWykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005http://bip.olszanka.pl/336/wykazy-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-2005.html2013-06-28 09:50:38Rafał Bandrowski2018-08-23 09:26:15Rafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaRafał Bandrowski2013-06-28tak521312018-08-23 09:26:15Rafał Bandrowski2013-06-28 09:50:38Rafał Bandrowski