http://bip.olszanka.pl/556/przetargi.htmlPrzetargiPrzetargi 2020http://bip.olszanka.pl/1645/przetargi-2020.htmlPrzetargi 2019http://bip.olszanka.pl/1474/przetargi-2019.htmlPrzetargi 2018http://bip.olszanka.pl/1330/przetargi-2018.htmlZamówienia z wolnej ręki - 2017 rokhttp://bip.olszanka.pl/1222/zamowienia-z-wolnej-reki-2017-rok.htmlPrzetargi 2017http://bip.olszanka.pl/1209/przetargi-2017.htmlPrzetargi 2016http://bip.olszanka.pl/1056/przetargi-2016.htmlPrzetargi 2015http://bip.olszanka.pl/869/przetargi-2015.htmlZamówienia z wolnej ręki - 2015 rokhttp://bip.olszanka.pl/864/zamowienia-z-wolnej-reki-2015-rok.htmlZamówienia z wolnej ręki - 2014 rokhttp://bip.olszanka.pl/814/zamowienia-z-wolnej-reki-2014-rok.htmlPrzetargi 2014http://bip.olszanka.pl/721/przetargi-2014.htmlPrzetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszankahttp://bip.olszanka.pl/334/przetarg-nieograniczony-na-odbieranie-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-olszanka.htmlWójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszancehttp://bip.olszanka.pl/333/wojt-gminy-olszanka-oglasza-i-przetarg-ustny-ograniczony-na-najem-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-lokal-uzytkowy-polozony-w-budynku-osrodka-zdrowia-w-olszance.htmlUdzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.http://bip.olszanka.pl/332/udzielenie-gminie-olszanka-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-323-49200-zl-na-sfinan-zadan-inwest-pn-1-budowa-obiektu-szatniowo-rekreacyjn-wraz-z-infrast-towarzysz-na-boisku-sportowym-w-olszance-2-budowa-sieci-kanalizacji-deszcz-w-jankowicach-w.htmlII przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałówhttp://bip.olszanka.pl/331/ii-przetarg-nieograniczony-dla-osp-michalow-zakup-samochodu-ratowniczo-gasniczego-z-wyposazeniem-do-ratownictwa-wodnego-powodziowego-dla-osp-michalow.htmlPrzetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałówhttp://bip.olszanka.pl/330/przetarg-dla-osp-michalow-zakup-samochodu-ratowniczo-gasniczego-z-wyposazeniem-do-ratownictwa-wodnego-powodziowego-dla-osp-michalow.htmlBudowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.http://bip.olszanka.pl/322/budowa-lacznika-pomiedzy-sala-gimnastyczna-a-budynkiem-szkolnym-w-przylesiu.htmlPrzetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEKhttp://bip.olszanka.pl/329/przetarg-nieograniczony-sukcesywne-dostawy-opalu-na-potrzeby-kotlowni-gminnych-placowek.htmlZamówienie z wolnej rękihttp://bip.olszanka.pl/609/zamowienie-z-wolnej-reki.htmlPrzetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkichhttp://bip.olszanka.pl/327/przetarg-nieograniczony-na-budowe-sieci-kanalizacji-deszczowej-w-jankowicach-wielkich.htmlPrzetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszancehttp://bip.olszanka.pl/326/przetarg-nieograniczony-na-budowe-obiektu-szatniowo-rekreacyjnego-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-boisku-sportowym-w-olszance.htmlPrzetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rokhttp://bip.olszanka.pl/324/przetarg-nieograniczony-na-uslugi-edukacyjne-obejmujace-przeprowadzenie-dodatkowych-zajec-wspierajacych-indywidualizacje-nauczania-i-wychowania-klas-i-iii-szkol-podstawowych-gminy-olszanka-2012-rok.htmlUdzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzelihttp://bip.olszanka.pl/323/udzielenie-gminie-olszanka-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-789-35100-zl-na-sfinansowanie-zadania-inwest-pn-budowa-kompleksu-boisk-sportowych-w-ramach-programu-moje-boisko-orlik-2012-wraz-z-zapleczem-i-instalacjami-wod-kan-i-elektryczna-w-pogorzeli.htmlZagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkiehttp://bip.olszanka.pl/321/zagospodarowanie-zbiornikow-wodnych-w-miejscowosciach-pogorzela-i-jankowice-wielkie.htmlZamówienia z wolnej rękihttp://bip.olszanka.pl/328/zamowienia-z-wolnej-reki.htmlBudowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzelihttp://bip.olszanka.pl/320/budowa-kompleksu-boisk-sportowych-w-ramach-programu-moje-boisko-orlik-2012-wraz-z-zapleczem-i-instalacjami-wodno-kanalizacyjnymi-i-elektryczna-w-pogorzeli.htmlII Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieśhttp://bip.olszanka.pl/317/ii-przetarg-nieograniczony-na-udzielenie-gminie-olszanka-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-1-377-000-na-sfinansowanie-zadania-inwestycyjnego-pn-remont-drogi-gminnej-w-miejscowosci-czeska-wies.htmlOgłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.http://bip.olszanka.pl/296/ogloszenia-o-przetargach-nieograniczonych-powyzej-60000-euro-2006-rok.htmlIII przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieśhttp://bip.olszanka.pl/318/iii-przetarg-nieograniczony-o-udzielenie-gminie-olszanka-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-1377000-na-sfinansowanie-zadania-inwestycyjnego-pn-remont-drogi-gminnej-w-miejscowosci-czeska-wies.htmlPrzetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszancehttp://bip.olszanka.pl/293/przetarg-nieograniczony-do-wysokosci-60000-euro-na-realizacje-zadania-pn-remont-instalacji-centralnego-ogrzewania-z-dobudowa-przewodow-wentylacyjnego-i-dymowego-w-osrodku-zdrowia-w-olszance.htmlOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesiehttp://bip.olszanka.pl/311/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-budowe-boiska-sportowego-wielofunkcyjnego-o-nawierzchni-z-poliuretanu-w-miejscowosci-przylesie.htmlZamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUROhttp://bip.olszanka.pl/294/zamowienia-z-wolnej-reki-do-60000-euro.htmlOgłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005http://bip.olszanka.pl/309/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-aukcji-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego-jelcz-005.htmlPrzetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .http://bip.olszanka.pl/297/przetarg-nieograniczony-na-udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-gminie-olszanka-w-wysokosci-160000-zl.htmlPrzetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)http://bip.olszanka.pl/298/przetarg-nieograniczony-o-wartosci-ktora-nie-przekracza-kwot-okreslonych-w-przepisach-wydanych-na-podstawie-art-11-ust-8-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004r-prawo-zamowien-publicznych-tekst-jednolity-dz-u-z-2006-r-nr-164-poz-1163-z-pozn-zmianami.htmlOgłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 złhttp://bip.olszanka.pl/302/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokosci-20000000-zl.htmlWójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005http://bip.olszanka.pl/305/wojt-gminy-olszanka-oglasza-i-ustny-przetarg-nieograniczony-licytacje-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego-jelcz-005.htmlOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓWhttp://bip.olszanka.pl/315/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-realizacje-zadania-budowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-michalow.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKAhttp://bip.olszanka.pl/299/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-o-przetargu-nieograniczonym-na-realicje-zadania-pn-remont-i-docieplenie-dachu-w-pzsp-olszanka.htmlOgłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychhttp://bip.olszanka.pl/306/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-pndostawa-fabrycznie-nowego-autobusu-dostosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych.htmlWójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.http://bip.olszanka.pl/304/wojt-gminy-olszanka-oglasza-ii-ustny-przetarg-nieograniczony-licytacje-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego-jelcz-005.htmlPrzetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasinguhttp://bip.olszanka.pl/300/przetarg-na-dostawe-uzywanej-koparko-ladowarki-w-formie-leasingu.htmlPrzetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005http://bip.olszanka.pl/307/przetarg-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego-jelcz-005.htmlPrzetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicachhttp://bip.olszanka.pl/310/przetarg-nieograniczony-na-realizacje-zadania-pn-rozbudowa-swietlicy-wiejskiej-w-gierszowicach.htmlPrzetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicachhttp://bip.olszanka.pl/313/przetarg-nieograniczony-budowa-kanalizacji-tlocznej-sanitarnej-i-przepompowni-sciekow-nr-1-i-nr-2-w-gierszowicach.htmlPrzetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieśhttp://bip.olszanka.pl/312/przetarg-nieograniczony-remont-drogi-gminnej-w-miejscowosci-czeska-wies.htmlPrzetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesiehttp://bip.olszanka.pl/301/przetarg-nieograniczony-dostawa-wraz-z-montazem-wyposazenia-do-hali-sportowej-i-silowni-w-miejscowosci-przylesie.htmlPrzetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiuhttp://bip.olszanka.pl/303/przetarg-nieograniczony-na-dostawe-wraz-z-montazem-wyposazenia-technologicznego-bloku-zywieniowego-swietlicy-szkolnej-w-przylesiu.htmlPrzetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałówhttp://bip.olszanka.pl/319/przetarg-nieograniczony-na-udzielenie-gminie-olszanka-kredytu-dlgoterminowego-w-kwocie-41200000-na-sfinansowanie-zadania-inwestycyjnego-pn-budowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-michalow.htmlPrzetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.http://bip.olszanka.pl/316/przetarg-nieograniczony-na-udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-1-100-00000-na-sfinansowanie-wydatkow-nie-znajdujacych-pokrycia-w-planowanych-dochodach-gminy.htmlPrzetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnegohttp://bip.olszanka.pl/314/przetarg-nieograniczony-na-udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-1-377-00000-na-sfinansowanie-zadania-inwestycyjnego.htmlPrzetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartegohttp://bip.olszanka.pl/308/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-robot-budowlanych-budynku-przeznaczonego-dla-miejscowej-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-krzyzowicach-dokonczenie-stanu-surowego-otwartego.htmlOgłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Eurohttp://bip.olszanka.pl/291/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-do-60-000-euro.htmlOgłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.http://bip.olszanka.pl/292/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-powyzej-60-000-euro-2005-rok.htmlPrzetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Eurohttp://bip.olszanka.pl/295/przetarg-nieograniczony-o-wartosci-do-60-000-euro.html2013-06-28 09:10:09Rafał Bandrowski2013-06-28 09:10:09Rafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaRafał Bandrowski2013-06-28tak540522013-06-28 09:10:09Rafał Bandrowski