http://bip.olszanka.pl/423/strategia-rozwoju.htmlStrategia rozwojuPDFUchwała Nr XVIII-143-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 - 2025 z perspektywą do 2030 r..pdf


Strategia Rozwoju Gminy została uchwalona w dniu 09 września 2000 roku uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XIX/167/2000.
Nad projektem Strategii pracował powołany przez Zarząd Gminy 13 osobowy zespół Rady Liderów Gminnych pod kierunkiem Sekretarza Gminy.

DOCSTRATEGIA ROZWOJU GMINY OLSZANKA NA LATA 2000-2015.doc

]]>
2003-07-17 15:28:00Rafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaSekretarz - Ewa Rosińska2003-07-17tak104332016-10-25 14:44:51Rafał Bandrowski2003-07-17 15:28:00Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/9023/uchwala-nr-xviii-143-2016-rady-gminy-olszanka-z-dn-23092016-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-gminy-olszanka-na-lata-2016-2025-z-perspektywa-do-2030-r.pdfUchwała Nr XVIII-143-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 - 2025 z perspektywą do 2030 r.pdf1.3 MB580nie2016-10-04 10:38:52Rafał Bandrowski2016-10-25 14:44:51Rafał Bandrowskimodyfikacja-wlasciwosci-pliku2017-01-24 13:23:45Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2016-10-25 14:44:51Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuUchwała Nr XVIII-143-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 - 2015 z perspektywą do 2030 r..pdf2016-10-04 10:38:52Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/4451/strategia-rozwoju-gminy-olszanka-na-lata-2000-2015.docSTRATEGIA ROZWOJU GMINY OLSZANKA NA LATA 2000-2015doc115.5 KB790nie2013-06-25 15:54:07Rafał Bandrowski2016-10-25 14:44:51Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2016-10-25 14:44:51Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuSTRATEGIA ROZWOJU GMINY OLSZANKA NA LATA 2000-20152013-06-25 15:54:07Rafał Bandrowski