Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Informacja o przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne na terenie gminy

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka

Informacja o podmiocie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o podmiocie obsługujacym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFUchwała Nr XVII-117-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszanka 2020 -2021.pdf

PDFGmina Olszanka 2020 - zabudowa wielolokalowa.pdf

Wzór deklaracji do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca do 31 marca 2020 roku

PDFUchwała Nr VIII-75-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku

 

Informacja o warunkach  i trybie  składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026

PDFPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026.pdf

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Informacje dotyczące segregacji odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PDFPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf