Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

 

Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące decyzji środowiskowych

 

2020 r.
__________________________

Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09.12.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 125/2 i nr 31/14 w Krzyżowicach

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.6.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka

Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.08.2020 r. o podaniu do wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16.2019.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2020 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie z dnia 26.02.2020 Wóta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.8.2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.02.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dn. 30.01.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.2.2020 Wójta Gminy Olszanka z dn. 30.01.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.8.2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.01.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

 

2019 r.
__________________________

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRiOŚ.6220.11.2019.PB z dnia 19.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.docx

ODTZawiadomienie - obwieszczenie nr IRiOŚ.6220.6.5.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2019 r. o wydaniu decyzji nr IRiOŚ.6220.6.3.2019.PB.odt

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRiOŚ.6220.10.2019.PB z dnia 03.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego .docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRiOŚ.6220.9.2019.PB z dnia 03.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego .docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRiOŚ.6220.8.2019.PB z dnia 03.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego .docx

PDFObwieszczenie nr IRiOŚ.6220.7.2.19.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 października 2019 r..pdf

PDFObwieszczenie nr IRiOŚ.6220.6.2.19.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 października 2019 r..pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.6.2019 z dnia 09.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 09 2019 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRiOS. 6220.5.2.2019.ZŁ.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka dot. wszczęcia postepowania admistracyjnego IRiOS.6220.5.2019.ZŁ.pdf

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.1.2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.05.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.1.2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.40.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

PDFObwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka.pdf

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.5.2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.01.2019 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania - 29-07-2019..docx

 

2018 r.
__________________________

DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.2.2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.4.2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16-11-2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.3.2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29-10-2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.2.2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19-10-2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr IRIOs.6220.3.11.18 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.10.2018 dot. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 20-1 w miejscowości Olszanka, gmina Olszanka.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka.pdf

PDFObwieszczenie nr IRiOS.6220.3.9.18 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.09.2018.pdf

DOCObwieszczenie nr IRIOS.6220.3.8.18 z dnia 06.08.2018 Wójta Gminy Olszanka.doc

ODTObwieszczenie nr IRIOS 6220.3.7.18.ZŁ Wójta Gminy Olszanka z dnia 17-07-2018.odt

DOCObwieszczenie nr IRIOS 6220.3.6.18 Wójta Gminy Olszanka z dn. 05.03.2018 r..doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka dn. 12.02.2018 r..doc

 

2017 r.
__________________________

DOCZawiadomienie o wszczęciu postepowania z dn. 01.12.2017 r.doc

Obwieszczenie nr IRIOS 6220.5.4.16. DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 04.12.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela-Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji”

Obwieszczenie nr nr IRIOS 6220.2.17 Wójta Gminy Olszanka z dn. 17.11.2017 r. w sprawie postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Olszanka wraz z inwentaryzacją”

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.5.2017 z dnia 31.10.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

PDFZawiadomienie nr IRiOS.6220.5.3.16 Wójta Gminy Olszanka o zebranych materiałach w sprawie drogi Pogorzela-Michałów.pdf

Obwieszczenie nr PGN.6733.4.2017 Wójta Gminy Olszanka z dn. 18.09.2017 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę słupowej stacji trafo STSKpo-20/250 na działce nr 9/4 k.m. 1 wraz z siecią Ś/N i N/N na działkach nr 9/4, nr 9/6, nr 9/7 k.m.1 położonych w Olszance gmina Olszanka

Obwieszczenie nr IRIOS 6220.5.2.16 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.09.2017 o wydaniu postanowienia o braku oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela- Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji”

DOCObwieszczenie nr IRIOS 6220.2.17 Wójta Gminy Olszanka z dn.21.04.17 r. dot. sooś azbest.doc

DOCObwieszczenie nr IRIOS 6220.4.5.1.16.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 31.03.2017 r dotyczące przedsięwzięcia - Farma Wiatrowa Jankowice Wielkie.doc

DOCObwieszczenie nr IRIOS.6220.4.6.16.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 09.02.2017 r..doc

PDFObwieszczenie nr IRIOS 6220.4.4.2016 Wójta Gminy z dn. 27.01.2017 r. o przesunieciu terminu wydania decyzji.pdf

PDFZawiadomienie z dn. 18.01.2017 r. o zebranych dowodach i materiałach w sprawie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.pdf

 

 

 

2016r.
__________________________

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dn. 29.12.2016 r.o wydaniu postanowienia.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o przesunięciu terminu FW Jankowice Wielkie.doc

DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

PDFObwieszczenie nr IRIOS.6220.4.1.2016 Wójta Gm. Olszanka z dn. 14.12.2016r. o wszcz. post. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przeds. pn. Rozbudowa drogi woj. nr 462 w m. Janów.pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.12.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.11.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.14.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 7 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr IRIOS 6220.4.2.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.11.2016 o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środ..pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.15.2016 Wójta Gm. Olszanka z dn. 17.11.2016r. o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.14.2016 Wójta Gm. Olszanka z dn. 15.11.2016r. o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.9.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie nr PGN.6733.10.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 listopada 2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.13.2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCObwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16 Wójta Gm. Olszanka z dn. 14.10.2016 dot. post. prowadzonego z udz społeczeństwa o wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dn. 13.10.2016 r. dot. odstapienia od sooś.doc

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.12.2016 Wójta Gminy Olszanka z dn. 06.10.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.11.2016 Wójta Gminy Olszanka z dn. 03.10.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.10.2016 Wójta Gminy Olszanka z dn. 29.09.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

Obwieszczenie nr PGN.6733.9.2016 Wójta Gminy Olszanka z dn. 27.09.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dn 26.09.2016r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka.doc

PDFObwieszczenie nr IRIOS.3220.3.16 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.09.2016 dotyczące postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa o wydanie dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: Farma Wiatrowa Jankowice Wielkie.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.07.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy z dn. 06.07.2016 r..pdf

DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania..docx

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS.6220.3.2016.DSS z dn. 16.06.2016 r..pdf

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.06.2016 r. nr PGN.6733.5.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.05.2016 r. nr PGN.6733.7.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.05.2016 r. nr IRIOS 6220.3.5.2016 DSS o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydaniu postanowienia co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS 6220.3.4.2016.DSS o wszczęciu postępowania adm. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn.20.01.2016 nr IRIOS 6220.1.3.2015 DSS.doc

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.3.2016 Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr PGN.6733.7.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr PGN.6733.5.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania dec. ust. lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.2.2016 Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.6.2016 Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr PGN.6733.3.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji -droga 401 Przylesie.doc

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

 

2015r.
__________________________

DOCXObwieszczenie nr PGN.6733.10.2015 z dnia 23.12.2015 r. Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCObwieszczenie nr IRiOS.6220.1.4.2015 Wójta Gminy Olszanka o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.doc

DOCObwieszczenie o wydanym postanowieniu dla inwestycji drogi 401 Przylesie.doc

DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

DOCObwieszczenie nr IRiOŚ.6220.3.3..2015 Wójta Gminy Olszanka z dn. 31.08.2015 r. w dotycz. post. prowadz. z udziałem społ. o wydanie decyzji o środ. uwarunkowaniach - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk .doc

DOCObwieszczenie Nr IRiOŚ.6220.3.3.1.2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.07.2015 r.o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla inwestycji Farma Wiatrowa Jankowice Wielkie.doc

PDFObwieszczenie nr IRIOS 6220.3.2.2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 17.05.2015 r.o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.pdf

DOCObwieszczenie nr IRIOS.DSS.6220.3.1.2015 z dnia 20.05.2015 r. Wójta Gminy Olszanka o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.doc

DOCObwieszczenie nr IRIOS.DSS.6220.3.2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.04.2015r. o odroczeniu rozprawy administracyjnej.doc

PDFObwieszczenie nr IRIOS.DSS.6220.2.2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.03.2015 r..pdf

PDFObwieszczenie nr IRIOŚ.DSS.6220.1.2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.02.2015 r. o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.pdf

PDFObwieszczenie nr IRIOS.DSS.6220.60.2.2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.02.2015 r. .pdf

DOCObwieszczenie Nr IRIOS.DSS.6220.60.1.2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.02.2015 r..doc

DOCXObwieszczenie nr PGN.6740.12.2014 Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

 

2014r.
__________________________

DOCXObwieszczenie nr PGN.6740.11.2014 Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

PDFObwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta dot. Farma Wiatrowa Jankowice Wlk..pdf

DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6740.7.2014 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCXObwieszczenie nr PGN.6740.6.2014 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

DOCObwieszczenie nr IRIOS DSS 6232-149-1-2014 Wójta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka.doc

DOCXOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV .docx

DOCXOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV.docx

DOCOBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu z dnia 29.08.2014 r. nr IRIOS DSS 6220-49-2014 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych .doc

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.docx

DOCObwieszczenie nr IRIOS DSS 6220-9-5-2014 Wójta Gminy Olszanka o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.07.2014r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCSprostowanie do obwieszczenia z dnia 04.06.2014 r. nr IRIOS DSS 6220.2.3.2014 r..doc

DOCIRIOS DSS 6220 Obwieszczenie Wójta Gm. Olszanka o wydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka-Farma wiatrowa Jankowice Wielkie.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy ws.przesunięcia terminu rozstrzygnięcia sprawy dec. F.W.Jankowice Wielkie.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS DSS 6220-1-5-2013 o wydaniu decyzji środowikowej na el. słoneczna w Olszance.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS DSS 6220-8-2014 .doc

DOCXObwieszczenie nr PGN.6740.1.2014 Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania administracyjnego.docx

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olsznka o wydaniu decyzji wodociąg gminny.doc

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka IRIOS 6220-2-1-2014.pdf

DOCXObwieszczenie o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice-Dobrzeń.docx

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania i braku przeprowadzenia ooś Rozbudowa wodociągu gminnego z Jankowic Wlk. do Obórek.doc
DOCKarta informacyjna przedsięwzięcia Rozbudowa wodociągu gminnego -budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek.doc

 

2013r.
__________________________

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o podaniu do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka.docx

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice-Wrocław.doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postęopowania administracyjnego 2013.07.29.doc

DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-10 .docx

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN "GPO Jankowice"

PDFDecyzja.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf

DOCOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka dla lokalizacji parku elektrowni wiatrowych.

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Olszanka w zakresie linii elektr. 400kV.doc

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice-Wrocław.doc

2012r.
__________________________

DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego MOP Jankowice Wielkie i MOP Wierzbnik.doc

DOCObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w zakresie linii elektroenerg. 400 kV .doc

DOCObwieszczenie o przyst. do przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. Gminy Olszanka linii energ. 400 kV.doc

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV Groszowice - Hermanowice..doc 

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 21.12.2011r..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizcji inwestycji celu publicznego , działka nr 73 w Olszance..doc 

DOCObwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Pogorzela..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego , Jankowice Wielkie..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Olszanka..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwstycji celu publicznego..doc 

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwstycji celu publicznego..doc

DOCOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.doc

DOCOBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.doc

DOCObwieszczenie

DOCobw.

DOCobw.

DOCogłoszenie

DOCOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Jankowice Wielkie, Obórki i Przylesie

DOCObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka dla lokalizacji parku elektrowni wiatrowych.

 

2011r.
__________________________

DOCObwieszczenie Wójta z dnia 2 luty 2011r. w sprawie umorzenia postępowania.doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc

DOCWszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- linia napowietrzna Olszanka, Pogorzela..doc

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa tłoczni oleju rzepakowego w Przylesiu.pdf
 

2010r.
___________________________

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olszanka.doc

DOCDecyzja w sprawie uchylenia Decyzji Nr IRiOŚ DSS7625-54-01-08.doc

DOCObwieszczenie IRIOS DSS 76251709 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Farma Wiatrowa Jankowice Wielkie..doc

DOCDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.doc

 

2009r.
___________________________

DOCobwieszcenie

DOCobwieszczenie

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.06.09 r..doc

DOCOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.10.2009 w sprawie FW Jankowice Wielkie.doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dn. 29.12.2009r..doc

 

2008r.
____________________________

DOCobwieszczenie

DOCObwieszcenie

DOCobwieszczenie

DOCobwieszczenie

DOCobwieszcenie

 

2007r.
____________________________

DOCObwieszczenia

 

2006r.
____________________________

DOCObwieszczenie

 

2005r.
____________________________

DOCPrzygotowanie i uzbrojenie terenu zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego w Przylesiu

 

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 07.07.2009r..doc