Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o gminie

herb.png

Dane teleadresowe

Gmina Olszanka

Olszanka 16

49-332 Olszanka

pow. brzeski

woj. opolskie

www.olszanka.pl

Charakterystyka Gminy   

Powierzchnia - 92,6 km2

Ilość mieszkańców - 4.970

Liczba sołectw  - 10

 

Położenie

Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący środkowo zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni województwa. Południowo – wschodnia część Gminy położona jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom ekologicznym – Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry.  Od strony północnej Gmina Graniczy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków, a od zachodu z Gminą Wiązów w województwie dolnośląskim.

 

Układ komunikacyjny

Bardzo korzystna sieć drogowa, autostrada A-4 Zgorzelec-Medyka, ze zjazdem przy w okolicach wsi Przylesie oraz miejscami obsługi podróżnych we wsi Jankowice Wielkie i Wierzbnik. Zjazd na węźle przyleskim jest usytuowany dokładnie w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem dwoma miastami wojewódzkimi oddalonym od siebie o 100 km. Droga  wojewódzka nr 401, biegnąca w kierunku południowym do granicy państwa oraz kierunku północno-wschodnim, przecina gminę Olszanka łącząc węzeł przyleski z miastem Brzeg . Przez teren Olszanki prowadzi również linia kolejowa Brzeg – Grodków - Nysa z możliwością odtworzenia ruchu kolejowego do granicy czeskiej.

 

Zaopatrzenie w wodę

Gmina jest zwodociągowana w 100%, połowa wodociągów została wykonana na przestrzeni pięciu ostatnich lat . Woda pobierana jest z ujęć głębinowych, które w sposób wystarczający zabezpieczają w zdrową i dobrą wodę obecnych odbiorców. Ponadto przez gminę przebiega kanał przerzutowy wody pitnej z Nysy Kłodzkiej dla miasta Wrocławia, a także znajdują się na terenie naszej gminy w obrębie miejscowości Gierszowice i Krzyżowice ujęcia głębinowe stanowiące główne źródło wody pitnej dla mieszkańców miasta Brzeg i okolicznych wsi.

Gospodarka ściekowa

Gmina jest na ukończeniu kanalizowania sanitarnego, w pełni skanalizowane są cztery miejscowości Czeska Wieś, Gierszowice, Michałów i Jankowice Wielkie. Przy udziale środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, kontraktu wojewódzkiego i przy udziale miasta Brzeg wykonano kanalizację sanitarną w Miejscowościach Obórki i Przylesie. W 2006 roku zostanie ukończona budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach i wszystkie one zostaną włączone do systemu oczyszczania miasta Brzeg. Dzięki temu możliwy będzie odbiór ścieków z miejscowości Gminy Olszanka do oczyszczalni w Ptakowicach stanowiącej własność Gminy i eksploatowanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ( trzy miejscowości), Gierszowicach (jedna miejscowość) oraz do oczyszczalni w Brzegu będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu (sześć miejscowości).

Zasilanie elektroenergetyczne

Stan sieci średnich oraz niskich napięć jest dobry i pokrywają one w obecnej chwili istniejące zapotrzebowanie . Jednak z uwagi na projektowane tereny do intensywnego zainwestowania w rejonie węzła przyleskiego oraz Jankowic Wielkich i Czeskiej Wsi będą wymagały dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla zabezpieczenia przewidywanego, zwiększonego poboru mocy. Zakład Energetyczny już przystąpił do programowania kierunków inwestycyjnych.

 

Telekomunikacja
Na terenie gminy położony jest kabel światłowodowy i uruchomiona została nowa centrala telefoniczna zabezpieczająca w pełni zapotrzebowanie mieszkańców oraz wszystkich podmiotów gospodarczych w pełny i aktualnie najnowocześniejszy serwis usług telekomunikacyjnych: sieć internetowa, przesyłanie wizji, ISDN i inne

Podstawowe informacje o gospodarce gminy

Rolnictwo

Gmina Olszanka ze względu na swoje położenie oraz na wieloletnie tradycje jest gminą głównie rolniczą i głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie. Na terenie gminy Olszanka przez osoby fizyczne prowadzonych jest 726 gospodarstw rolnych, w tym jedno gospodarstwo jako spółka cywilna o obszarze 386,65 ha. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie gminy wśród osób fizycznych to 5.570,4 ha. Tak więc średnia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez osobę fizyczną to 7,67 ha

 

Osoby zarządzające gminą.

 

Rada Gminy Olszanka – złożona z 15 osób 

Przewodnicząca Rady Gminy           -            Wanda Galant 

Wójt Gminy Olszanka                       -           Aneta Rabczewska

Sekretarz Gminy Olszanka                -           Ewa Rosińska

Skarbnik Gminy Olszanka                 -           Joanna Kopij