Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego

Obwieszczenia/Zawiadomienia Wojewody Opolskiego - 2017 rok
_________________________________________________________

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - droga 401 w m. Przylesie.pdf

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie.pdf

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego z dnia 06 lipca 2017r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m Przylesie.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie.pdf

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.VI.747.2.2015.EA z dnia 04.04.2017r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2014 poz. 1501) dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującej: Odcinek I-Brzeg-Zębice-Kiełczów o dł. około 46 km, Odcinek II-Zdzieszowice-Brzeg o dł. około 84 km, na terenie woj. opolskiego (znak IN.VI.747.2.2015.EA)

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2017r o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.pdf

PDFZawiadomienie nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.pdf

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf

 

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego - 2016 rok
_________________________________________________________

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn. 18.05.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn. 08.03.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn. 19.02.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn. 19.01.2016 r..pdf

 

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego - 2015 rok
_________________________________________________________

PDFObwieszczenie Wojewody Oplskiego z dn. 10.11.2015 r..pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - GAZ-SYSTEM S.A.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkod. za nabytą z mocy prawa przez Woj. Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28-10-2015.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn. 28-10-2015.pdf
 

 

 

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego - 2014 rok
_________________________________________________________

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Rozbudowa wodociągu gminnego.pdf

 

 

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego - 2011 rok

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Janów.pdf

___________________________________________________________

PDFObwieszczenie

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej.pdf