Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2 - 05.04.2020

 • INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą zarządzenia wyborów w okręgu nr 2 jest:

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 lipca 2019 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.

Zgodnie z art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504), jeżeli w wyniku zarządzonych wyborów uzupełniających mandat pozostaje nieobsadzony, wybory przeprowadza się ponownie między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych wyborów.

 1. Zarządzenie Nr 11/20 Wojewody Opolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
 2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 31 stycznia 2020 r. (rejestracja komitetów, kandydaci do komisji, informacje o wyborach)
 • KOMITETY WYBORCZE, KANDYDACI

W związku z zarządzonymi na dzień 5 kwietnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 2, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu II do dnia 10 lutego 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 • GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Ponadto, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 15:30.

DOCXInformacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance.docx

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

DOCXObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 25 lutego 2020 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance.docx
DOCXObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 3 marca 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r. .docx
DOCXObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 3 marca 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r..docx
DOCXObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 3 marca 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Olszanka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.docx

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

DOCXUchwała nr 4-2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r..docx
DOCXUchwała nr 5-2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka .docx
DOCXUchwała nr 6-2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Olszanka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.docx
 

 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 5 lipca 2020 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej. 

 

 • KOMUNIKATY/OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12.02.2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r..pdf

PDFPostanowienie nr 27-2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18.02.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance.pdf

PDFPostanowienie nr 28-2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18.02.2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r..pdf

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 kwietnia 2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do RG Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r..pdf

 • WYTYCZNE TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PDFWytyczne dla TKW wybory w toku kadencji 2018-2023.pdf

DOCRegulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.doc

 • WYNIKI WYBORÓW

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 kwietnia 2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do RG Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r..pdf

file,id_cms='13573',type='attachment']

PDFProtokół z wyborów.pdf