Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 30-04-2019 PDFZarządzenie Nr WG-VIII-40-2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.04.2019r. w spr. otwartego kinkursu ofert narealizację w 2019r. zadania publ. w zakr. prof. i rozw. probl. alk. oraz w zakr. przeciwdziałania narkomanii.pdf
2. 30-04-2019 DOCZał. nr 1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2019r. w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych .doc
3. 30-04-2019 DOCZał. nr 2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2019r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc
4. 30-04-2019 PDFZał-nr-1.pdf
5. 30-04-2019 PDFZał-nr-2.pdf
6. 30-04-2019 DOCXFormularz - oferta realizacji zadania.docx
7. 30-04-2019 DOCXFormularz - sprawozdanie z realizacj zadania.docx
8. 31-05-2019 PDFzestawienie złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Olszanka.pdf
9. 31-05-2019 PDFzestawienie złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gmiy Olszanka.pdf
10. 10.06.2019 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania narkomanii.pdf
11. 10.06.2019 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.pdf

 


Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2019 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania
w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 10-01-2019 PDFZarządzenie nr WG-VIII-8-2019 Wójta Gminy Olszanka w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego.pdf
2. 10-01-2019 PDFOgłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka.pdf
3. 10-01-2019 PDFZał. nr 1.pdf
4. 10-01-2019 PDFzał. nr 2.pdf
5. 07-02-2019 PDFZestawienie ofert.pdf
6. 14-02-2019 PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2019r..pdf