Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.

Prezes Rady Ministrów dnia 13 sierpnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim


Informacje Komisarza Wyborczego w Opolu

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Olszanka.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 21 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników Nr 3 w gminie Olszanka.pdf

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg.docx

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg.docx


Działając na podstawie art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) Wójt Gminy Olszanka informuje, iż z dniem 04 maja 2018 r. do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego dla obszaru gminy Olszanka została powołana Pani Anna Maria Pasierbek. Więcej informacji na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

Zakres obowiązków urzędnika wyborczego

Informacje urzędnika wyborczego

PDFHarmonogramu dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Olszanka w zakresie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.pdf

DOCXHarmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Olszanka w zakresie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.docx

DOCXTerminy obowiązkowych szkoleń dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Olszanka.docx

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

----

PDFSzkolenia członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - prezentacja.pdf

PDFSzkolenia członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania - prezentacja.pdf

PPTSzkolenia członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania - przykłady głosów ważnych.ppt


PDFZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o okręgach wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf

DOCInformacja Gminnej Komisji Wyborczej - dyżur 20.10.2018r..doc

DOCInformacja Gminnej Komisji Wyborczej - dyżur 21.10.2018r..doc


PDFINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW.pdf

PDFINFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf

PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI RP.pdf

PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UE.pdf

PDFWniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf

PDFZgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf