Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wody Polskie

Obwieszczenia 2020

----------------------------------

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w miejscowości Czeska Wieś.pdf

 

Obwieszczenia 2019

----------------------------------

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 01.07.2019 r. udzielająca pozwoleń wodnoprawnych 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 01.07.2019 r., o wydaniu decyzji – pozwoleń wodnoprawnych na usługi  wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, istniejącymi wylotami z odwodnienia linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Zachodnie – Lewin Brzeski – Brzeg od km 100,125 do km 141,700 (szlak Opole Zachodnie – Lewin Brzeski od km 112,365 do km 137,650)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 10.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód i do urządzeń wodnych – wód opadowych i rozpadowych z odwodnienia linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Zachodnie – Lewin Brzeski – Brzeg od km 111.125 do km 141,700.

 

Obwieszczenia 2018

----------------------------------

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.pdf

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Nysy Kłodzkiej.pdf

PDFObwieszczenie nr WR.RUZ.421.49.2018.KTB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf

PDFObwieszczenie z dnia 14 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie.pdf