Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie rozwoju i polepszenia stanu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Olszanka w formie  wspierania zadania.

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 25-06-2018 PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf
2. 25-06-2018 PDFZałącznik Nr 1 do Ogłoszenia.pdf
3. 25-06-2018 PDFZałącznik Nr 2 do Ogłoszenia.pdf
4. 25-06-2018 DOCXformularz-oferta realizacji zadania publicznego.docx
5. 25-06-2018 DOCXformularz-sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
6. 26.07.2018 PDFZestawienie złożonych ofert.pdf
7. 08.08.2018 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju i polepszenia bazy rekreacyjno-sportowej.pdf

 

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2018 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania
w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 03-01-2018 PDFZarządzenie Wójta Gminy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018 r zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
2. 03-01-2018 PDFZał. nr 1 do ogłoszenia.pdf
3. 03-01-2018 PDFZał. nr 2 do ogłoszenia.pdf
4. 30.01.2018 PDFZestawienie złożonych ofert.pdf
5. 05-02-2018 PDFOgłoszenie wyników.pdf

 

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 11-04-2018 DOCZarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.doc
2. 11-04-2018 DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2018r. w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.doc
3. 11-04-2018 DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2018r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc
4. 11-04-2018 DOCXZałącznik nr 1.docx
5. 11-04-2018 DOCXZałącznik nr 2.docx
6. 11-04-2018 DOCXWzór oferty na realizację zadania.docx
7. 11-04-2018 DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania.docx
8. 15-05-2018 PDFZestawienie ofert w zakresie przeciwdziałania narkomanii.pdf
9. 15-05-2018 PDFZestawienie ofert w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.pdf
10. 22-05-2018 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii.pdf
11. 22-05-2018 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .pdf