Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2017 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie
rozwoju i polepszania stanu bazy rekreacyjny-sportowej na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 12.06.2017 PDFZarządzenie Nr WG-VII-54-2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.06.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego.pdf
2. 12.06.2017 PDFOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zad. publicznego w formie wspierania zadania w zakresie rozwoju i polepszania stanu bazy rekreacyjno-sportowej.pdf
3. 12.06.2017 PDFZał. nr 1 do ogłoszenia - Karta oceny formalnej.pdf
4. 12.06.2017 PDFZał. nr 2 do ogłoszenia - Karta oceny merytorycznej oferty.pdf
5. 12.06.2017 DOCXFormularz-oferta realizacji zadania publicznego.docx
6. 12.06.2017 DOCXFormularz-sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
7. 12.07.2017 PDFZestawienie Ofert.pdf
8. 25.07.2017 PDFOgłoszenie wyników.pdf

 

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 22.05.2017 PDFZarządzenie Nr WG-VII-44-2017.pdf
2. 22.05.2017 DOCZał. Nr 1 do Zarzadzenia Ogłoszenie - prof. alkoholowa.doc
3. 22.05.2017 PDFZał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
4. 22.05.2017 DOCZał. nr 2 do Zarządzenia Ogłoszenie przeciwdziałanie narkomanii.doc
5. 22.05.2017 PDFZał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
6. 09.06.2017 DOCXFormularz - Oferta realizacji zadania publicznego.docx
7. 09.06.2017 DOCXFormularz - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
8. 22.06.2017 PDFZestawienie ofert - Profilaktyka alkoholowa.pdf
9. 22.06.2017 PDFZestawienie ofert - przeciwdziałanie narkomanii.pdf
10. 29.06.2017 PDFWyniki konkursu- przeciwdziałanie narkomanii.pdf
11. 29.06.2017 PDFWyniki konkursu - profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych.pdf

 

 

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2017 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania
w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 09.02.2017 PDFZarządzenie Wójta Gminy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 r zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
2. 09.02.2017 PDFZał. nr 1 do ogłoszenia - Karta oceny formalnej.pdf
3. 09.02.2017 PDFZał. nr 2 do ogłoszenia - Karta oceny merytorycznej oferty.pdf
4. 09.02.2017 DOCXFormularz - Oferta realizacji zadania publicznego.docx
5. 09.02.2017 DOCXFormularz - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
6. 09.03.2017 PDFZestawienie złożonych ofert na realizacje w 2017 roku zadania publ. w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
7. 15.03.2017 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf