Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Informacja dotycząca sposobu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania petycji.

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515)
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz.1195).
 • Zarządzenie Nr OR.120.37.2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2015 r. sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Olszanka.

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb zgłaszania:

 • petycje mogą być wnoszone pisemnie na adres:
  • Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16;
 • osobiście:
  • w sedzibie Urzędu Gminy Olszanka- Sekretariat pok. 6; 
 • w formie elektronicznej:
  • adres email: ug@olszanka.pl;
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Olszanka na platformie ePUAP - /3e9t67vsgz/Skrytka;

Petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opłaty:
Wniesienie petycji oraz późniejsze rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Tryb odwoławczy:

 1. Wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu jej rozpatrzenia może ponowić petycję. W przypadku nie wskazania w ponownej petycji nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 2. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014 r. poz. 1195) – ustawa weszła w życie w dniu 6 września 2015 r.

Pliki do pobrania: