gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.01.2015 r.

Olszanka,  dnia 22.01.2015 r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                  

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na IV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 stycznia  2015 roku   (piątek)  o godz. 09.00. w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Olszanka środków budżetowych do dysponowania sołectw;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/288/2014 z dnia 28 marca  2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka;
 • w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki ;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka ;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie; 
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice ;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie ;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice ;
 • w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów ;
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2015;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015;
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2015;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant