poniedziałek, 21 września 2020
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
19 °C

„Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego” - konsultacje społeczne do projektu

Licznik wizyt: 9591948
Prev