gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.09.2014

 Olszanka,  dnia 22.09.2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                          

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLIX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 września  2014 roku (wtorek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
 9. Informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/267/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2014 – 2023.
 •  w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Olszanka na rok 2014;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.06.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014;
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olszanka;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;
 • w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w Międzygminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Spółka  z o.o.  Czarnowąsy.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Wnioski Sołtysów
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa