niedziela, 29 marca 2020
Marka, Wiktoryny, Zenona
5 °C

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

Licznik wizyt: 7650975
Prev