gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Opolska Karta Rodziny i Seniora

W maju 2014 r. została uruchomiona procedura naboru wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:

 • rodziny wychowujące co najmniej 2 dzieci w wieku do 18 lat, tj. małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego,
 • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać w:

 • Urzędzie Gminy Olszanka - osobiście, w pokoju nr 6 (parter) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16,
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka,
 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka, w siedzibie Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub ze strony internetowej - DOCWniosek o wydanie OKR.doc

Ponadto wnioski dostępne są w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl.

Do złożenia wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Wnioskodawca składa jednak pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składnie nieprawdziwych oświadczeń.

Regulamin przyznawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny można pobrać tutaj - PDFRegulamin OKR.pdf

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, oferującymi zniżki dla posiadaczy karty z terenu całego województwa są:

 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
 • Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • 35 firm oferujących usługi dla rodzin, artykuły dla domu, usługi zdrowotne, usługi edukacyjne, usługi rekreacyjne, transportowe i prawne (aktualny wykaz firm będzie dołączany do każdej Karty).

Wszelkie informacje na temat Opolskiej Karty Rodziny udzielane są w sekreteriacie Urzędu Gminy Olszanka, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance, oraz pod numerami telefonów 774122660 i 774129683.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl

OKR_strona.jpeg