niedziela, 29 marca 2020
Marka, Wiktoryny, Zenona
5 °C

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Licznik wizyt: 7652090
Prev