gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 28.02.2014r.

  Olszanka,  dnia 20.02. 2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

                                             

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLIII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 28 lutego  2014 roku   (piątek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Pogorzeli.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej – informacja za rok 2013.
 8. Informacja o przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
 11. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustanowienia „autonomii gospodarczej Śląska”;

 12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka;

 13. w sprawie zmniejszenia dotacji dla Instytucji Kultury;

 14. w sprawie intencji Rady Gminy Olszanka dotyczącej przeprowadzenia kompleksowego audytu w GOKiS do dnia 31.03.2014r.;

 15. w sprawie intencji Rady Gminy Olszanka na ustalenie kolejności realizacji oraz limitu wydatków na poszczególnych etapach inwestycji pn. „Wykonanie projektu i rozbudowa wodociągu gminnego Jankowice Wielkie – Obórki i modernizacja ujęcia wodociągowego w Olszance”;

 1. Przedstawienie stanowiska Rady Powiatu Brzeskiego  wobec kolejowego rozkładu jazdy
 2. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 3. Wnioski Sołtysów
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa