gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 18.12.2013r.

Olszanka,  dnia 10.12. 2013r.

Rada Gminy

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                             

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 18 grudnia   2013 roku   (środa)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Michałowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy Olszanka;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. projektu budżetu;

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy;

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosków Komisji Rady Gminy

- dyskusja nad  projektem uchwały budżetowej , w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek – głosowanie;

- głosowanie nad uchwaleniem budżetu na 2014 rok

 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

/-/ Walenty Oliwa