gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja o przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne na terenie gminy

Harmonogram wywozów w 2016 roku

Harmonogram wywozów w 2015 roku

Informacje dotyczące przetagów w 2014 roku na odbiór odpadów komunalnych

Wzór deklaracji do pobrania

Informacja o warunkach  i trybie  składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów

 

Informacje dotyczące segregacji odpadów

 

Informacja o wysokości opłat oraz numer konta, na który należy wnosić opłatę

 

Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów

 

Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami

Uchwały Rady Gminy Olszanka dotyczące gospodarowania odpadami:

Rok w sprawie
2013 PDFUchwała Nr XXXV-210-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-181-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-180-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-179-2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.PDF
2012 PDFUchwała Nr XXX-178-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-177-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

PDFUstawa o odpadach.pdf

USTAWA z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFUstawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.pdf

 

Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
 

plakat odpady-page-001.jpeg

Ciekwostki o odpadach-page-001.jpeg