sobota, 19 września 2020
Januarego, Konstancji, Leopolda
7 °C

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław

Licznik wizyt: 9548988
Prev