niedziela, 29 marca 2020
Marka, Wiktoryny, Zenona
5 °C

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie.

Licznik wizyt: 7652589
Prev