środa, 30 września 2020
Geraldy, Honoriusza, Wery
17 °C

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie.

Licznik wizyt: 9728960
Prev