czwartek, 02 lipca 2020
Kariny, Serafiny, Urbana
26 °C

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie.

Licznik wizyt: 8628043
Prev