niedziela, 05 lipca 2020
Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
16 °C

OGŁOSZENIE o zmianie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy OLSZANKA dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Licznik wizyt: 8656996
Prev