poniedziałek, 21 września 2020
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
17 °C

OGŁOSZENIE o zmianie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy OLSZANKA dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Licznik wizyt: 9591650
Prev