środa, 25 listopada 2020
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
-4 °C

OGŁOSZENIE o zmianie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy OLSZANKA dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Licznik wizyt: 10525538
Prev