środa, 01 kwietnia 2020
Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
-4 °C

OGŁOSZENIE o zmianie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy OLSZANKA dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Licznik wizyt: 7672969
Prev