gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Turystyka - co warto zobaczyć

 

Na terenie Gminy znajduje się 514 ha lasów i gruntów leśnych. Kompleks leśny o pow. 17 ha obok wsi Przylesie stanowi drzewostanowy rezerwat przyrody. Rezerwat położony jest w dorzeczu Odry, pomiędzy Przyleskim Potokiem, a Gnojną, które są odnogami większych cieków tj. Psarskiego i Oławy, te z kolei stanowią dopływy Odry. Drzewostan w rezerwacie jest zróżnicowany w zależności od typu siedliska. Miejscami jest on dwupiętrowy, gdzie w górnym piętrze dominuje dąb szypułkowy, w dolnym grab zwyczajny, jesion wyniosły i klon jaworowy, a miejscami jednopiętrowy drzewostan olchowy i jesionowy czasem klonu i jaworu. Na szczególną uwagę zasługuje 200-letni drzewostan dębowy, który jest rzadkością nawet w skali kraju. Urozmaicony jest także podszyt i runo leśne z wieloma gatunkami roślin chronionych np. kopytnik pospolity, marzanka wonna, wawrzynek wilcze łyko, podkolan biały czy kłokoczka południowa. Równie ciekawie reprezentowane są ssaki, ptaki i płazy.

Rezerwat przyrody w Przylesiu z racji zróżnicowanych siedlisk i składu gatunkowego jest szczególnym miejscem o walorach naukowych i dydaktycznych. Dodać należy, że wszystkie lasy na terenie Gminy stanowią ponadto rezerwat bociana czarnego.

Ze względu na walory przyrodnicze i klimatyczne teren Gminy jest dobrym miejscem na wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych.

Sprawdźc, co warto zobaczyć w miejscowościach:

 

Pałac w Janowie
Kościół w Obórkach
Kościół w Krzyżowicach