sobota, 28 listopada 2020
Jakuba, Stefana, Romy
1 °C

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Licznik wizyt: 10568065
Prev