środa, 30 września 2020
Geraldy, Honoriusza, Wery
17 °C

Konsultacje w sprawie Projektu Programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Licznik wizyt: 9728626
Prev