poniedziałek, 06 kwietnia 2020
Ady, Celestyny, Ireneusza
18 °C

Konsultacje w sprawie Projektu Programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Licznik wizyt: 7722741
Prev