gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 30-04-2019 PDFZarządzenie Nr WG-VIII-40-2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.04.2019r. w spr. otwartego kinkursu ofert narealizację w 2019r. zadania publ. w zakr. prof. i rozw. probl. alk. oraz w zakr. przeciwdziałania narkomanii.pdf
2. 30-04-2019 DOCZał. nr 1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2019r. w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych .doc
3. 30-04-2019 DOCZał. nr 2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2019r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc
4. 30-04-2019 PDFZał-nr-1.pdf
5. 30-04-2019 PDFZał-nr-2.pdf
6. 30-04-2019 DOCXFormularz - oferta realizacji zadania.docx
7. 30-04-2019 DOCXFormularz - sprawozdanie z realizacj zadania.docx
8. 31-05-2019 PDFzestawienie złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Olszanka.pdf
9. 31-05-2019 PDFzestawienie złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gmiy Olszanka.pdf
10. 10-06-2019 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania narkomanii.pdf
11. 10-06-2019 PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.pdf