gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach - terminy w 2019 roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Gierszowicach

 

Na terenie Gminy Olszanka został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowane są bezpłatnie, dostarczane we własnym zakresie, zebrane w sposób selektywny odpady :

 • papier, tektura, odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
 • przeterminowane leki i opakowania po nich
 • chemikalia i opakowania po nich
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 4 sztuk)
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • zużyte oleje silnikowe
 • świetlówki i żarówki

Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wyżej wymienione bądź takich, które powstają w wyniku działalności gospodarczej, rolniczej  m. in. worki po nawozach.

Oddający odpady do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport odpadów oraz ma obowiązek rozładunku przywiezionych przez siebie odpadów  i umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu.

Odpady będą przyjmowane od właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypadki niewłaściwego świadczenia  usług  przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka należy zgłaszać na bieżąco, w dniu ich zaistnienia do Urzędu Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka, telefonicznie pod nr.: 77 412 96 83, bądź w formie elektronicznej na adres: ug@olszanka.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Gierszowicach będzie otwarty od godziny  10:00 do 17:00 w dniach:

 • 25 styczeń
 • 22 luty

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska