gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Olszanka - 25.09.2018r

Olszanka,  dnia  17.09.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XLVI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  25.09.2018r. (wtorek) o godz. 09.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r.
 9. Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony p.poż
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie przekazania środków finansowych;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka;
 • w sprawie przyjęcia przez Gminę Olszanka od Województwa Opolskiego wykonanie zadania pn.„100 pieści na
  100-lecie odzyskania niepodległości XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
 • w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant