niedziela, 29 marca 2020
Marka, Wiktoryny, Zenona
5 °C

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie rozwoju i polepszenia stanu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Olszanka w formie wspierania zadania

Licznik wizyt: 7651990
Prev