sobota, 04 kwietnia 2020
Benedykta, Izodory, Wacławy
1 °C

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Licznik wizyt: 7702003
Prev