gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Deklaracja o zamiarze skorzystania z dofinansowania do usuwania azbestu na terenie gminy Olszanka

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Wójt Gminy Olszanka zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie do składania w terminie od 26 marca 2018r. do 04 kwietnia 2018r. deklaracji o zamiarze skorzystania z dofinansowania do usuwania azbestu.

Deklarację  można pobrać w Urzędzie Gminy Olszanka, ze strony internetowej Urzędu www.olszanka.pl oraz u Sołtysów wszystkich miejscowości Gminy Olszanka.
Dofinansowanie nastąpi w przypadku i wyłącznie gdy Gmina Olszanka otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota (ok. 15%) to wkład własny, który leży po stronie właściciela nieruchomości.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Zgodnie z zapisami regulaminu ww. konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansowaniu będą podlegać koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Powyższe koszty nie muszą wystąpić łącznie, tzn. możliwe jest dofinansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych (składowanych).

Wszelkie koszty związane z odtworzeniem pokrycia dachowego oraz czynności formalno-prawne z tym związane leżą po stronie właściciela nieruchomości. Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16.

DOCXDeklaracja o zamiarze skorzystania z dofinansowania do usuwania azbestu na terenie gminy Olszanka.docx