gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Olszanka - 27.09.2017 r.

Olszanka,  dnia  19.09.2017r.

Rada Gminy

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam Pana/Panią na XXXI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu   27.09.2017r. (środa) o godz.09.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
 9. Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017,
 • w sprawie zmiany uchwały XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017 – 2030,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie pasa drogi powiatowej nr 1504 O w m. Jankowice Wielkie od posesji 27 (BORT WIMAR) do 33.
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2017 – 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant