gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Olszanka - 31.07.2017 r.

Olszanka,  dnia  28.07.2017r.

Rada Gminy 

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXX Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   31.07.2017r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 08.15 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Olszanka z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

5.Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant