gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy - 10.04.2017 r.

Olszanka,  dnia  31.03.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się  w dniu 10.04.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dn.15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017;
 • w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Olszanka;
 • w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka.
 • w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant