gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy - 30.11.2016r.

Olszanka,  dnia 22.11. 2016r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XX Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   30.11.2016r. (środa) o godz. 09.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • w sprawie poparcia  Apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice;
 • w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w  Prószkowie o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków;
 • w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa;
 • w sprawie poparcia Apelu   Rady Gminy Dobrzeń Wielki  o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki;
 • w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka w sprawie rowu w Przylesiu.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant