gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy - 22.02.2016 r.

Olszanka,  dnia 12.02. 2016 r.

Rada Gminy   

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   22.02.2016r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Michałowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Objazd po obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w  sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2016;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2016 – 2018;
 • w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Przylesie.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant